en  
       

Nasze strony

       

PROO 1A


Tytuł projektu:            Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia
                                     "Pro Carpathia"

Okres realizacji:         01.07.2019 – 30.06.2021

Wartość projektu:      540 600,00 PLN

Dofinansowanie:        100%

Opis projektu:
Misja, na rzecz której działa Stowarzyszenie pozostaje niezmienna od początku istnienia i jest nią szeroko pojęta działalność na rzecz rozwoju regionu pasma Karpat (w tym województwa podkarpackiego) poprzez realizację swoich celów statutowych. Cel nadrzędny, do którego dąży Stowarzyszenie to pełnienie funkcji lidera w dziedzinie rozwoju i współpracy na obszarze Karpat w regionie w którym działa.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:
- budowa Instytutu Karpackiego (dofinansowanie),
- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
- szkolenie z zakresu controllingu w celu pomocy w optymalizacji kosztów,
- modernizacja strony internetowej www.procarpathia.pl
- doposażenie biura w sprzęt,
- wsparcie działalności promocyjnej organizacji,
- podniesienie kwalifikacji członków i pracowników organizacji (szkolenia).


Biuro Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

Koordynator: Dorota Zielińska – dorota@procarpathia.pl

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 
 Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności