en  
       

Nasze strony

       

Nasze wydawnictwa


Poniższe publikacje wydawane są w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie PRO CARPATHIA i po zakończeniu dystrybucji są one niedostępne.
 
Człowiek vs przyroda na obszarach chronionych
w województwie podkarpackim
 
To publikacja będąca zbiorem artykułów na temat różnych problemów na styku CZŁOWIEK - PRZYRODA w województwie podkarpackim. 
W niniejszej publikacji został zawarty szereg artykułów popularno-naukowych, które dotyczą różnych problemów na płaszczyźnie człowiek-przyroda, jakie pojawiają się na terenie województwa podkarpackiego. Składa się ona z kilku obszarów tematycznych, m.in. konflikty społeczne na przykładzie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, wpływ działalności człowieka na kształtowanie i utrzymanie bioróżnorodności na obszarach chronionych czy natężenie i struktura ruchu turystycznego na szlakach parków narodowych województwa podkarpackiego.
Publikacja poprzez nakreślenie konfliktów zwraca tym samy uwagę na podstawy prawne dotyczące funkcjonowania systemu ochrony przyrody w Polsce. 
Wersja pdf dostępna na stronie internetowej:


Zagospodaruj Zielone Podkarpacie - gra dydaktyczna

To edukacyjna, proekologiczna, planszowa gra strategiczna.

Gra rozgrywana jest na kolorowej planszy miasta Wilczogród, na której zostały wyznaczone cztery strefy miasta (historyczno-zabytkowa, mieszkaniowo-usługowa, gospodarczo-przemysłowa, przyrodnicza). W strefach tych wytyczone z kolei zostały miejsca przeznaczone pod inwestycje gminy lub inwestycje kapitału prywatnego wymagające zgody władz miasta.  Uczestnicy zostają podzieleni na 4 ugrupowania - lokalna władza samorządowa, przedsiębiorcy, miłośnicy przyrody oraz mieszkańcy. Każde ugrupowanie otrzymuje karty celów, które mają do zrealizowania w poszczególnych obszarach.
Gra składa się z 4 tur. Gra jest trochę zabawą w teatr, po części odgrywaniem opisanych ról (z marginesem dla autorskich improwizacji). Nie wymaga specjalistycznej wiedzy, jest formą nauki poprzez zabawę.


Wspólne dziedzictwo przyrodnicze województwa podkarpackiego

To publikacja ukazująca bogactwo przyrodnicze i bioróżnorodność naszego województwa.
Publikacja „Wspólne dziedzictwo przyrodnicze województwa podkarpackiego” jest kolejnym tego typu działaniem dla naszego regionu. Opracowanie poświęcone jest charakterystyce środowiska przyrodniczego województwa podkarpackiego oraz formom ochrony przyrody, do których należą dwa parki narodowe, 96 rezerwatów przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 63 obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Przedstawione zostały takie regiony m.in. jak Bieszczady, Beskid Niski, Góry Sanocko-Turczańskie czy Kotlina Sandomierska, gdzie pojawiają się magiczne krajobrazy, niespotykane nigdzie indziej gatunki rzadkich roślin czy zwierząt.


Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego (2015)

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wydało publikację „Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego” zawierającą charakterystykę 256 zespołów i pojedynczych obiektów zabudowy sakralnej, zachowanych w naszym regionie, zbudowanych przed 1950 r. Książka o objętości 408 stron prezentuje więc 149 dawnych i obecnych cerkwi, 96 kościołów i kaplic, 57 wolnostojących dzwonnic cerkiewnych i kościelnych oraz jeden dawny zbór protestancki. Ich opisy zilustrowano w sumie 1200 aktualnych, ale także i archiwalnych, zdjęć. Każdy opis posiada krótkie streszczenie w języku angielskim oraz ukraińskim.

Końcowym elementem wydawnictwa jest „Suplement” prezentujący informacje o niezachowanych obiektach sakralnych. Zawiera on krótkie hasła do 467 miejscowości, w których kiedyś istniały drewniane obiekty sakralne: cerkwie, kościoły, zbory, synagogi i dzwonnice. Uległy one zniszczeniu w latach od ok. 1850 do 2007. Udało się odnaleźć i pozyskać 535 archiwalnych zdjęć, które pokazują ich bryłę, a czasami i wnętrze wraz z wyposażeniem. Szczególnie cenna dla tego działu okazała się współpraca z Wojewódzkim Podkarpackim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, który udostępnił archiwa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Pozytywna decyzja Danuty Sobockiej pozwoliła także na skorzystanie z archiwum fotograficznego jej męża Wojciecha Sobockiego, zawierającego unikalne zdjęcia niezachowanych cerkwi z obszaru Ziemi Przemyskiej.

Osoby zainteresowane zakupem publikacji w cenie 75 zł brutto mogą to zrobić osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Carpathia” w Rzeszowie (Rynek 16/1, II piętro, pokój 2.3). Osoby zainteresowane kupnem książki i jej przesyłką pocztą proszone są o przelanie pieniędzy na konto PL13 2190 0002 3000 0046 4010 0101 oraz potwierdzenie tego faktu mailem (na adres info@procarpathia.pl) lub telefonicznie (+48 17 850 01 83), a także podanie dokładnego adresu do przesyłki. Cena jednej książki to 75 zł brutto plus 13 zł kosztów jej przesyłki poleconą paczką mini. Koszt przesyłki dwóch książek to 18 zł, a trzech książek to 25,50 zł. Zwrot zakupionej i przesłanej książki przyjmujemy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Można książkę także kupić korzystając ze sklepu internetowego Wydawnictwa Carpathia: www.carpathia.net.pl. Niebawem książka będzie również dostępna w wybranych, dobrych księgarniach.Przewodnik po ścieżce przyrodniczej "Knieja" w Nowosiółkach (2015)

Wchodząc na ścieżkę „Knieja” w Nowosiółkach  warto mieć przy sobie przewodnik, który ułatwi nam lepsze zrozumienie tego, co nas otacza. Z   pewnością niniejsza pozycja nie wyczerpuje przyrodniczych zagadnień, stanowiąc zaledwie ich „muśnięcie”, jednak nie było naszym zamysłem, by encyklopedycznie tu  wszystko opisać. Chcieliśmy raczej zainspirować do samodzielnego wgłębiania się w fascynujący świat przyrody splecionej z historią – w zaginiony świat Bieszczadów, który  tutaj możemy zażyć. Zapraszamy więc, do wędrówki prze okoliczne góry – i wędrówki w czasie, w podwójnym tego słowa znaczeniu: sięgając bogatej historii Bojków i  Łemków, jak też przechodząc kolejno przez cztery pory roku, bo też każda z tych pór i każdy rozdział historii stanowi równie ciekawą odsłonę tego tajemniczego świata …


Przewodnik dostępny jest w wersji dla dzieci oraz dorosłych

Wersja pdf dostępna na stronie internetowej: www.zielonepodkarpacie.pl/nasze-publikacje


Fauna wodna potoków karpackich - cenne gatunki i zespoły. Przewodnik terenowy (2015)


  Przekazujemy do Państwa rąk opracowanie, które jest próbą przybliżenia w  przystępnej formie, czytelnej dla niespecjalisty, świata ukrytego w górskich rzekach i potokach. Wędrując po górach i malowniczym Pogórzu Karpackim, naszą uwagę skupia przede wszystkim ukształtowanie terenu, jak np. połoniny w Bieszczadach czy kompleksy leśne, które wyjątkowo pięknie wyglądają jesienią. Niektórzy zaobserwują również ptaki szybujące po niebie, kolorowe motyle, kwitnące kwiaty. Wędrując, zwracamy także uwagę na rzeki i potoki, ale właśnie najczęściej w aspekcie krajobrazowym. Natomiast my chcielibyśmy pokazać Państwu choć maleńki fragment niezwykle różnorodnej fauny wodnej i skierować Państwa uwagę na to, co ukryte pod wodą, tak, aby ryby nie były obiektem zainteresowania tylko wędkarzy, a bezkręgowce żyjące w potokach górskich wzbudzały także zainteresowanie nie tylko naukowców.


Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego (2015)

Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego jest pierwszym tego typu dziełem opracowanym dla naszego regionu. Ukazuje skalę zagrożeń poszczególnych składników szaty roślinnej; zarówno gatunków, jak i zbiorowisk roślinnych. Czytelnik znajdzie tu informacje o aktualnym stanie stanowisk cennych gatunków oraz zbiorowisk roślinnych stwierdzonych na obszarze województwa podkarpackiego. Opracowanie składa się z dwóch korespondujących ze sobą części. W pierwszej zostały zawarte charakterystyki dotyczące aktualnego statusu poszczególnych gatunków, rozmieszczenia stanowisk, a także informacje na temat siedlisk występowania i głównych czynników zagrażających ich populacjom. W drugiej części omówiono zagadnienia dotyczące zanikających bądź narażonych na wyginięcie zbiorowisk roślinnych oraz czynników przyczyniających się do ich ustępowania.
Wersja pdf dostępna na stronie internetowej: www.zielonepodkarpacie.pl/nasze-publikacjePrzewodnik po wybranych ścieżkach przyrodniczych Województwa Podkarpackiego (2016)


  Zbiór ścieżek w przewodniku stanowi ciekawą alternatywę dla długich, często niełatwych górskich szlaków pieszych Bieszczadów czy Beskidu Niskiego – choć i tam też kilka propozycji ścieżek mamy. Plusem takich ścieżek jest to, że są one udostępniane nieodpłatnie, często towarzyszą im zorganizowane miejsca z parkingiem, wiatą, miejscem na ognisko, tablicami edukacyjnymi. Są one również łatwiej dostępne, bo rozsiane po terenie całego województwa – więc i w Twojej okolicy, drogi Czytelniku, taka ścieżka najpewniej jest. Trasy najczęściej mają charakter pętli, a stopień trudności sprawia, że są dostępne zarówno dla osób starszych, jak i małych „kajtków” – idealne miejsce na rodzinny spacer. Z takiej wędrówki młodzi, ale i starsi odkrywcy wyniosą o wiele więcej niż z lekcji przyrody czy najlepszego programu na Discovery Channel, bo dotykają przyrodę wszystkimi zmysłami – słyszą śpiew ptaków i szum liści czy potoku, widzą rośliny i zwierzęta, dotykają kory drzew, mchów, czują zapach lasu i kwiatów…


Szlakiem podkarpackiej przyrody oraz Skarby i spektakle podkarpackiej przyrody (2015)

Magiczne krajobrazy, niezwykłe spektakle dzikiej natury, niespotykane gdzie indziej nagromadzenie rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz skarby przyrody nieożywionej sprawiają, że województwo podkarpackie jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo regionów na kontynencie. Film przewodni „Skarby i spektakle podkarpackiej przyrody” (25 min.) pokazuje te niezwykłe aspekty bioróżnorodności w pięknej opowieści. Ponadto na płycie znajdziemy 12 odcinków filmów (5 min/odcinek) o wybranych ścieżkach przyrodniczych naszego województwa, które bez wątpienia zachęcą do wyruszenia na ich szlak. Wśród ścieżek znajdą się „Trzy ścieżki tożsamości” w Dubiecku, ścieżka „Knieja” w Nowosiółkach czy przyrodniczy Szlak Puszczy Sandomiejskiej


Filmy dostępne online na stronie internetowej: www.zielonepodkarpacie.pl/szlakiem-podkarpackiej-przyrody


Leksykon podkarpackich smaków (2007)

  Województwo podkarpackie z roku na rok umacnia swoją pozycję pośród producentów produktów tradycyjnych. Związane jest to z kultywowaniem bogactwa kulturowego naszego regionu. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera troska o ochronę podkarpackiego dziedzictwa kulinarnego tak, by w niezmienionej formie zachować je dla potomnych. Z tą właśnie myślą przygotowaliśmy „Leksykon podkarpackich smaków”. Jest to pierwszy, i jak mamy nadzieję, milowy krok na drodze do zgromadzenia i upowszechnienia kompleksowej wiedzy dotyczącej podkarpackich produktów tradycyjnych.

Leksykon podkarpackiej przyrody (2010)

Zamierzeniem „Leksykonu” jest zaprezentowanie niezwykłego przyrodniczego bogactwa naszego województwa. Ma zachęcać do zwiedzania Podkarpacia i uświadomienia sobie, w jak wyjątkowym miejscu Polski i Europu przyszło nam żyć. Obszary chronione zajmują 44,5% podkarpackiego (średnia w Polsce wynosi 32,3%), jest ono bardzo atrakcyjne do przemierzania o każdej porze roku. Nie ma potrzeby zachęcać do odwiedzania południowej jego części, wart jednak wiedzieć, że obszary chronione są także w miastach (Rzeszów, Przemyśl). W naszym regionie znajdują się również tereny objęte programem NATURA 2000, stanowiące cenny wkład w dziedzictwo przyrodnicze całej Europy.  

Historia zapisana w drewnie (2011)

  Biała Księga Dziedzictwa Historycznego - Raport o dziejach i stanie zachowania dziewięciu drewnianych obiektów sakralnych Podkarpacia. Dwujęzyczna (polski i norweski) publikacja wydana w ramach projektu „Skarby w drewnie ukryte” polegającego na wymianie doświadczeń strony polskiej i norweskiej w dziedzinie ochrony zabytków drewnianych. Stanowi ona zbiór opracowań historii i stanu obecnego dziewięciu unikalnych drewnianych obiektów sakralnych z terenu Podkarpacia.

Ochrona i użytkowanie ogrodów dworskich w województwie podkarpackim (2011)

 W krajobrazie Podkarpacia ogrody dworskie wzbudzają duże emocje historyczne, sentymentalne i przyrodnicze. Widziane są zarówno przez pryzmat dobrze zachowanych ogrodów rezydencjonalnych (np. Łańcut, Krasiczyn) jak też zaniedbanych lub zniszczonych w wielu miastach i wsiach. Niniejsze opracowanie przypomina najczęstsze zagadnienia związane z pielęgnacją drzew i ogrodów oraz opisuje błędy często popełniane w sztuce ogrodowej. Mamy nadzieję, iż przyczyni się ono do ochrony ogrodów, racjonalnej gospodarki i właściwego ich urządzania, a także do ochrony drzew, zarówno rodzimych jak i obcego pochodzenia.
 Innowacyjność w turystyce (2010)


 
Zwarta pozycja książkowa poświęcona dość szeroko pojętej problematyce innowacyjności i konkurencyjności w turystyce. Tematyka zamieszczonych artykułów obejmuje zagadnienia innowacyjnych rozwiązań w sferze usług ze szczególnym uwzględnieniem działalności hotelarsko-gastronomicznej oraz gospodarki uzdrowiskowej, jak również ekoinnowacyjnych rozwiązań w szeroko pojętej turystyce. W publikacji opisano innowacyjne metody zarządzania turystyką oraz przedstawiono nowe koncepcje w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Dawna i współczesna architektura Bieszczadów
i Beskidu Niskiego
(2010)

Dwa eseje będące próbą ujęcia problemu inwestowania na obszarze Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Zawierają one opis charakterystycznych dla tych regionów wzorców, poczynając od najważniejszych cech otaczającego krajobrazu, poprzez opis wsi, miasteczka, pojedynczego domu na detalu i małej architekturze kończąc. Tworzą listę wzorów - pozytywnych i negatywnych, o których warto pamiętać, chcąc zachować regionalny charakter budownictwa na tym terenie. Sugerują metody rozwiązywania problemów i konfliktów wynikających ze współczesnych potrzeb inwestowania i planowania przestrzennego.
 Obszary chronione województwa podkarpackiego
(2008)
 
Województwo podkarpackie jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo terenów Polski oraz Europy. Niezwykłe krajobrazy, niespotykane bogactwo świata roślin, zwierząt oraz przyrody nieożywionej sprawiły, że niemal połowa jego powierzchni jest objęta ochroną prawną. Powstały dwa parki narodowe, powołano 10 parków krajobrazowych i 13 obszarów chronionego krajobrazu, utworzono 93 rezerwaty przyrody. Wiele cennych drzew, alei oraz unikalne formy natury nieożywionej są chronione jako pomniki przyrody. Uzupełnieniem całego systemu służącego ochronie środowiska są: użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo - krajobrazowe. Najcenniejsze tereny przyrodnicze zostały włączone do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.

Ogrody i parki dworskie województwa podkarpackiego
(2008)

Zabytkowe ogrody i parki są dziś jednym z najważniejszych elementów stanowiących o wartości rodzimego krajobrazu. Nierozerwalnie los ich spleciony jest ze skomplikowanymi i burzliwymi losami naszej Ojczyzny. Książka „Ogrody i parki dworskie województwa podkarpackiego” adresowana jest do szerokiego grona odbiorców chcących zapoznać się z tym ważnym elementem podkarpackiego dziedzictwa kulturowego. Prezentowane w niej założenia ogrodowe stanowią wybór spośród 481 zachowanych elementów zabytkowej zieleni. Stanowi ona rodzaj przewodnika po ogrodach Podkarpacia.
 Śladami derkacza – przygotowanie transgranicznej
oferty turystycznej (2007)

 
Praca zbiorowa poświęcona m.in. współpracy polsko-ukraińskiej w sferze turystyki. Poruszane tematy dotyczą promocji turystycznej, jakości usług turystycznych, certyfikacji, produktów lokalnych, przedsiębiorstw turystycznych funkcjonujących na bazie rozwoju zrównoważonego, a także atrakcji ukraińskich Karpat.

Potrawy regionalne z gminy Haczów i przygranicznego
regionu Słowacji (2010)


Książka tradycyjnej kuchni regionalnej Gminy Haczów i regionu przygranicznego Słowacji zrodziła się z potrzeby podzielenia się dorobkiem, bogactwem, różnorodnością i odmiennością potraw reprezentujących obydwa regiony. Każdy z nich posiada odrębną tożsamość, przywiązanie do tradycji, kultury, własnych obyczajów, muzyki ludowej, gwary, strojów i potraw. Głównym celem wydania powyższej publikacji jest promowanie walorów miejscowej kuchni, wywodzącej się z bogatych doświadczeń historycznych i religijnych regionu przygranicznego Polski i Słowacji.
 Skarby gminy Haczów (2010)

 
Każdy zakątek na ziemi ma swój klimat i urok. Są takie, które od razu zapadają w serce, do których chce się wracać, nie tylko w myślach; miejsca, gdzie każdy czuje się jak u siebie. Takim miejscem z pewnością jest Gmina Haczów. Historia, tradycja, obyczaje są nieodłącznym elementem życia i stanowią dumę mieszkańców. O wyjątkowości Gminy Haczów świadczą piękne zabytki, potrawy kuchni regionalnej, dbałość o podtrzymywanie tradycji z gwarą ludową, starymi obrzędami, strojami, tańcem, muzyką, legendami i podaniami. Opracowanie zawiera mapę.

Gmina Haczów zaprasza (2010)

Gmina Haczów to miejsce, gdzie nowoczesność przeplata się z tradycją, pracowitość i dorobek przodków mobilizują mieszkańców do rozwoju i przedsiębiorczości. Dbałość i troska o historię i tradycje sprawia, że można tu poznać i zobaczyć wiele ciekawych miejsc i malowniczych zakątków. Haczów to atrakcyjna i przyjazna gmina, posiadająca perełki unikatowej architektury: sakralnej, wpisanej na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO (gotycki drewniany kościół z XIV w.w Haczowie,) architektury dworskiej, pałacowej oraz rezerwaty cisów (Jabłonica Polska i Malinówka).
 Dzikie Bieszczady dla każdego - przewodnik (2007)


 
Polskie Bieszczady to góry zbyt małe, aby można w nich odkryć miejsca, w których jeszcze nikt nie był i których nikt nie opisał. Ale jednocześnie za duże, aby je poznać w ciągu jednego czy nawet kilku dni. A tego dzisiaj domagają się turyści. Żeby pomóc im oraz właścicielom schronisk, pensjonatów czy gospodarstw, w których się zatrzymali, autorzy dokonali selekcji informacji o najciekawszych miejscach, zjawiskach i historiach. Wybór jest subiektywny, poparty doświadczeniem w przedstawianiu bieszczadzkich atrakcji i promowaniu tych gór.

Zielone Podkarpacie – przewodnik przyrodniczo
krajoznawczy
(2008)

Niewiele jest regionów w Europie, które pod względem różnorodności krajobrazu oraz bogactwa flory i fauny mogą się równać z województwem podkarpackim. Jedyny w Polsce fragment Karpat Wschodnich, dzikie puszcze, w których żyją wielkie ssaki drapieżne i roślinożerne, liczne ostoje ptactwa, malownicze przełomy rzek, skupiska skalnych ostańców, wielobarwne łąki zachwycają przyrodników i turystów.
 Beskid Niski, Bieszczady, Zakarpacie - przewodnik
(2007) 
Wrażenie, jakie wywierają karpackie krajobrazy nie ma sobie równych. Nic dziwnego, to jeden z najpiękniejszych, najbardziej atrakcyjnych turystycznie, a jednocześnie wciąż jeszcze mato znanych zakątków Europy. Rozfalowane połoniny Bieszczadów i wzgórza Beskidu Niskiego, doliny największych w regionie rzek: Sanu, Wisłoka i Wisłoki, liczne zabytki wiekowych miast: Krosna, Dukli, Leska, Sanoka, staropolska gościnność mieszkańców przyciągają licznych turystów. To wymarzone miejsce dla każdego, kto chce uprawiać turystykę, latem czy też zimą. Zakarpackie, będące wyjątkowo malowniczym zakątkiem Ukrainy również przyciąga turystów, a jego dodatkowym walorem są mieszkańcy bardzo przyjaźnie stawieni do przybyszów.

Podręcznik dobrych praktyk (2007)

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano przykłady przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu jarosławskiego. Przedstawione zostały inicjatywy podejmowane przez podmioty posiadające różny status prawny, zarówno ściśle sformalizowany, jak i nieformalny (podmioty nie posiadające osobowości prawnej). Elementem łączącym prezentowane projekty jest idea partnerstwa, w oparciu o którą przedsięwzięcia te były realizowane.
 Zielone Podkarpacie - DVD (2008)


 
Na płycie znajdują się dwa filmy o tematyce przyrodniczej. Pierwszy pt. Skarby podkarpackiej przyrody przedstawia niezwykłe spektakle natury. Drugi został poświęcony historii ogrodów podworskich, które oprócz parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów NATURA 2000 licznie występują w województwie podkarpackim.  Filmy powstały w ramach projektu „Zielone Podkarpacie”.

Niezapominajki z polskiej bajki - DVD (2010)

Niezapominajki - rośliny powszechnie występujące w całym kraju, zarówno w stanie dzikim jak i w przydomowych ogródkach, w kulturze wielu narodów funkcjonują jako "kwiaty pamięci". Wokół symbolu niezapominajki zjednoczyło się wiele środowisk, którym zależy na propagowaniu idei ochrony przyrody, przypominaniu o przeszłości, historii i ludziach, którzy ją tworzyli. W Polsce „Idea niezapominajki" polega na łączeniu szacunku dla ojczystej historii z działaniami na rzecz ochrony środowiska i umacnianiem zachowań ekologicznych. 15 maja obchodzone jest Święto Polskiej Niezapominajki, które coraz częściej zastępuje obce naszej tradycji „Walentynki".
 Podkarpackie ogrody historyczne - DVD (2007)


 
Niedocenionym bogactwem przyrodniczym Podkarpacia są ogrody i parki otaczające dwory, pałace i zamki. Badania przeprowadzone przez prof. Jerzego Pióreckiego wykazały, że na terenie województwa podkarpackiego istnieją ślady 700 założeń dworsko-ogrodowych. Po II wojnie światowej wiele z nich uległo zniszczeniu. Te, które ocalały muszą być chronione na równi z parkami narodowymi, rezerwatami, czy też obszarami NATURA 2000. Przez wieki zgromadzono w nich wiele cennych drzew i krzewów rodzimego i obcego pochodzenia.

Leśne Rezerwaty Podkarpacia - DVD (2008)

Obok parków narodowych i krajobrazowych ważnym elementem systemu ochrony środowiska są rezerwaty przyrody. Obejmują one naturalne lub mało zmienione ekosystemy mające istotną wartość ze względów naukowych, kulturowych, krajobrazowych i dydaktycznych. W województwie podkarpackim utworzono 93 rezerwaty, w tym: florystyczne, faunistyczne, geologiczne, krajobrazowe, leśne, torfowiskowe, a nawet kulturowe. Większością z nich opiekują się leśnicy. W niektórych rezerwatach Podkarpacia występują rośliny i zwierzęta, jakich nie spotkamy nigdzie indziej w Polsce.
 Podkarpackie Produkty Tradycyjne (2007)


 
W krajach Unii Europejskiej jednym z priorytetów jest kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów. Systemem ochrony objęte są oryginalne produkty rolne oraz żywność regionalna, charakterystyczna ze względu na miejsce powstania i tradycyjny sposób wytwarzania. Podkarpacie ma walory, dzięki którym turystyka powinna stać się jego głównym atutem. Jednak nie wystarczy eksponować tylko wiekowe zabytki, piękną przyrodę czy bazę noclegowo-gastronomiczną dla turystów. Warto również prezentować produkty regionalne, bo przecież one także świadczą o przeszłości regionu, obrazują też przywiązanie do tradycji. Opracowanie zawiera mapę.

Pogranicze kultur – Księga wspólnego dziedzictwa  (2007)

Termin „Karpaty Północne” został użyty w niniejszym opracowaniu na potrzeby ukazania destynacji turystycznej położonej na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim. Pod tym pojęciem należy rozumieć najbardziej na północ wysunięty fragment tego wielkiego łańcucha górskiego. Stanowią one obszar mający wspólne cechy przyrodnicze i kulturowe z wyraźną przewagą elementów wschodniokarpackich, choć są też takie, które występują w Beskidzie Niskim czy na Pogórzu Dynowskim. Ze względu na swe walory obszar Karpat Północnych stanowi doskonałe miejsce do rozwoju turystyki, która jest jego szansą na rozwój ekonomiczny.
 Obszary chronione województwa podkarpackiego -
mapa
(2008) 
Województwo podkarpackie, to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Europie. Zachowały się tu pasma dziki gór i puszcze, w których żyją niedźwiedzie, wilki jelenie oraz żubry. W regionie występuje wiele cennych gatunków roślin. W Polsce w warunkach naturalnych niektóre rosną tylko tutaj. Podkarpacka przyroda jest niezwykła przez cały rok. Warto zobaczyć niesamowite krajobrazy, poznać osobliwości fauny i flory, interesujące dzieła przyrody nieożywionej i uczestniczyć w fascynujących spektaklach natury. Mapa ta bardzo przejrzyście pokazuje różnorodne miejsca i atrakcje mogące zainteresować każdego wędrowca.

Skarby Krainy Sanu - mapa (2008)

Mapa produktów ekologicznych na terenie tzw. Krainy Sanu, obejmująca gminy Adamówka, Grodzisko Dolne, Leżajsk, Kuryłówka, Nowa Sarzyna, Sieniawa i Tryńcza. Zaznaczono na niej miejsca wytwarzania produktów tradycyjnych należących do takich kategorii jak: rzeźba, malarstwo, bibułkarstwo, wikliniarstwo, stroje ludowe, czy też kulinaria.
 Atrakcje przyrodnicze Karpat Północnych –
mapa
(2007) 
Choć w literaturze naukowej „Karpaty Północne" nie zostały uznane za odrębną jednostkę fizjograficzną, to jednak spajają pogranicze polsko-ukraińsko-słowackie wspólnymi cechami przyrodniczymi i kulturowymi. Jest to najbardziej na północ wysunięty fragment wielkiego łańcucha górskiego. Pojęcie „Karpaty Północne" powstało po to, by promować ten niezwykle cenny przyrodniczo i kulturowo obszar, który poza polskimi Bieszczadami jest mało znany. Szczególnym problemem jest brak materiałów prezentujących atrakcje przyrodnicze, zwłaszcza na przygranicznych terenach Ukrainy i Słowacji. Ta mapa ma więc zasygnalizować wybrane atrakcje, które znajdziemy zarówno na obszarach dobrze znanych, jak i rzadko odwiedzanych przez turystów.

Atrakcje turystyczne Karpat Północnych –
mapa (2007)

Mapa na której pokazano parki narodowe, rezerwaty przyrody, centra i regiony turystyczne, muzea, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, szlaki turystyczne i inne atrakcje przeznaczone dla odwiedzających część Karpat znajdującą się blisko granicy polsko-ukraińskiej (zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej).
 Województwo Podkarpackie i Lwowskie –
mapa (2007) 
Mapa turystyczna obejmująca swym zasięgiem teren dwóch wymienionych województw, posiadająca opisy miejscowości atrakcyjnych turystycznie, a także zdjęcia niektórych obiektów znajdujących się w tychże miejscowościach.

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 
 Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności