en  
       

Nasze strony

       

Pszczoła karpackaTYTUŁ PROJEKTU:
Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim
Carpathian bee - joint actions for preservation of unique natural heritage in Ukrainian-Polish borderland

PARTNER WIODĄCY - LB: 
Громадська організація oб'єднання пасічників "Карпатська еко пасіка" (Non-government organization Association of beekeeper "Carpathian eco-apiary")

PARTNERZY PROJEKTU:
1.    Колочавська сільська рада (Kolochava Village Council)
2.    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”  (Association for Development and Promotion of Podkarpacie "Pro Carpathia")
3.    Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна" (Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine")

OKRES REALIZACJI: 05.09.2019 r. – 05.09.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 66 665,00 €

% DOFINANSOWANIA Z UE: 90%

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Stworzenie holistycznych podejść do zachowania miejscowej tubylczej rasy pszczół karpackich wraz z promocją tradycji pszczelarskich w Karpatach

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
1. Badanie obecnego stanu populacji pszczół karpackich i opracowanie rozwiązania dla ich zachowania
2. Rozwój produktów turystycznych (trasy, wystawy) w celu przyciągnięcia odwiedzających do problemu pszczół karpackich
3. Ochrona i promocja tradycji pszczelarskich jako części dziedzictwa przyrodniczego Karpat

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie, obwód: zakarpacki, iwanofrankowski)

OPIS PROJEKTU:
Pogranicze ukraińsko-polskie w ramach wspólnego systemu ekologicznego Karpat charakteryzuje się dużą różnorodnością flory i fauny, która ze względu na specyficzne środowisko naturalne posiada cechy morfologiczne i behawioralne. Jednym z rdzennych przedstawicieli karpackiej przyrody jest pszczoła karpacka (zwana również „Karpatką"). Zmieniające się warunki klimatyczne, stosowanie pestycydów, a także krzyżowanie spowodowały niski poziom czystorasowych pszczół karpackich (około 40%). Dlatego też istnieje potrzeba zachowania i popularyzacji hodowli autochtonicznych pszczół karpackich jako części dziedzictwa przyrodniczego regionu. Inne wyzwanie stanowi spadek zainteresowania pszczelarstwem wśród młodych ludzi, pomimo bogatych tradycji pszczelarskich regionu karpackiego. Popularyzacja pszczelarstwa i tradycyjnych produktów pszczelich jest również konieczna, aby zwrócić uwagę na problem zachowania populacji pszczół karpackich. Projekt ma na celu stworzenie kompleksowego podejścia do zachowania lokalnej, rdzennej karpackiej rasy pszczół połączonego z promocją tradycji pszczelarskich w Karpatach.

Główne działania projektu:
- imprezy transgraniczne mające na celu promocję dziedzictwa przyrodniczego
- badanie składu gatunkowego wysokogórskich pasiek karpackich i określenie poziomu zmienności gatunku w oparciu o kilka sezonów;
- dwie otwarte wystawy uli przedstawiających historię pszczelarstwa w Karpatach;
- trzy rozbudowane szlaki turystyczne, w tym główne lokalizacje turystyczne związane z historią i występowaniem pszczelarstwa;
- publikacje promocyjne mające na celu przyciągnięcie uwagi turystów.

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 
 Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności