en  
       

Nasze strony

       

PROO 4


Tytuł projektu:          
Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia "Pro Carpathia" przez wsparcie działań misyjnych na rzecz Karpat

Okres realizacji:       01.07.2019 – 31.12.2020

Wartość projektu:    255 150,00 PLN

Dofinansowanie:      100%

Opis projektu:   
Misja, na rzecz której działa Stowarzyszenie pozostaje niezmienna od początku istnienia i jest nią szeroko pojęta działalność na rzecz rozwoju regionu pasma Karpat (w tym województwa podkarpackiego) poprzez realizację swoich celów statutowych. Cel nadrzędny, do którego dąży Stowarzyszenie to pełnienie funkcji lidera w dziedzinie rozwoju i współpracy na obszarze Karpat.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:
- doposażenie biura w sprzęt, 
- przebudowa strony internetowej www.konwencjakarpacka.org.pl,
- szkolenie z zakresu fundraisingu,
- wydanie czasopisma związanego z Karpatami (6 numerów),
- analiza związana z wizerunkiem i jakością oferty turystycznej w Karpatach,
- działalność promocyjna Stowarzyszenia (spoty reklamowe w telewizji, gadżety promocyjne),


Biuro Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

Koordynator: Ewelina Nycz – ewelina.n@procarpathia.pl

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 
 Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności